Metode calitative bazate pe liste de control a riscurilor

Posted by & filed under Securitate si sanatate in munca, Toate Categoriile.

O metoda promovata la nivel european este cel pe baza de check-list-uri. Se foloseste o lista de control generala pentru identificarea pericolelor la locul de munca: • daca considerati ca exista un pericol bifati „DA“, • daca considerati ca nu exista nici un pericol bifati „NU“ • daca nu sunteti siguri ca exista vreun pericol:… Read more »

Echipamentul individual de protectie (EIP)

Posted by & filed under Securitate si sanatate in munca, Toate Categoriile.

In vechea legislatie de securitate a muncii se facea distinctia intre echipamentul individual de protectie (EIP) acordat gratuit si echipamentul de lucru care se achita 50% de catre angajator si 50% de angajat. Din 2006 odata cu intrarea in vigoare a Legii securitatii si sanatatii in munca 319/2006, notiunea de echipament de lucru a disparut… Read more »

Cine efectueaza instruirea SSM a lucratorilor?

Posted by & filed under Securitate si sanatate in munca, Toate Categoriile.

  Sanctiune: Potrivit art. 39 alin (4) din Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu completarile si modificarile ulterioare, nerespectarea dispozitiilor privind instruirea lucratorilor din punct de vedere SSM constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei. Potrivit dispoziiilor art. 77 din Normele metodologice de aplicare… Read more »

Ce este evaluarea riscurilor profesionale?

Posted by & filed under Securitate si sanatate in munca, Toate Categoriile.

  Sanctiune: Daca nu respectati obligatiile legale referitoare la evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, raspundeti contraventional si puteti fi sanctionat(a) cu amenda de la 3.500 de lei la 7.000 de lei, conform art. 39 alin. (5) din Legea 319/2006. Lucrarea care sta la baza activitati de prevenire a accidentelor de munca si imbolnavirilor… Read more »

Masuri de protectie SSM a salariatilor, pe timp de canicula

Posted by & filed under Securitate si sanatate in munca, Toate Categoriile.

  Sanctiune: Conform art. 10 din Ordonanta de urgenta nr. 99 din 29 iunie 2000, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1500 lei la 2500 lei încalcarea prevederilor privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme. Se considera perioade cu temperaturi extreme atunci cand cel putin doua zile consecutiv… Read more »