Posted by & filed under Securitate si sanatate in munca, Toate Categoriile.

O metoda promovata la nivel european este cel pe baza de check-list-uri.
Se foloseste o lista de control generala pentru identificarea pericolelor la locul de munca:

• daca considerati ca exista un pericol bifati „DA“,
• daca considerati ca nu exista nici un pericol bifati „NU“
• daca nu sunteti siguri ca exista vreun pericol: folositi o lista de control pe sectoare si activitati specifice (ex. activitate de birou, constructii, reparatii vehicule, prelucrarea alimentelor, prelucrarea lemnului, agricultura)

Pentru fiecare pericol identificat trebuie sa:

1. Inregistrati masurile de prevenire/de protectie utilizate pentru reducerea riscurilor generate de pericol
2. inregistrati rezultatele evaluarii riscurilor (de ex., mare/ inacceptabil)
3. inregistrati actiunile planificate pentru reducerea riscurilor

Cateva materiale folositoare in care puteti gasi check-list-uri gasiti la:

Instrument de evaluare a riscurilor elaborat de Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca: http://imm.protectiamuncii.ro/docs/RO_070312_RAT.pdf

Ghid de evaluare a riscurilor elaborat de Inspectia Muncii in parteneriat cu Agentia pentru Dezvoltare Economica si Integrare Europeana din Austria, proiectul Phare de infratire institutionala „Implementarea legislatiei armonizate in domeniul securitatii si sanatatii in munca in intreprinderile mici si mijlocii”:
http://www.inspectiamuncii.ro/ssmimm/linkuri/GhidDe%20EvaluareARiscului.pdf

Agentia europeana de securitate si sanatate in munca:
http://www.protectiamuncii.ro/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed