Metode calitative bazate pe liste de control a riscurilor

Posted by & filed under Securitate si sanatate in munca, Toate Categoriile.

O metoda promovata la nivel european este cel pe baza de check-list-uri. Se foloseste o lista de control generala pentru identificarea pericolelor la locul de munca: • daca considerati ca exista un pericol bifati „DA“, • daca considerati ca nu exista nici un pericol bifati „NU“ • daca nu sunteti siguri ca exista vreun pericol:… Read more »

Cine efectueaza instruirea SSM a lucratorilor?

Posted by & filed under Securitate si sanatate in munca, Toate Categoriile.

  Sanctiune: Potrivit art. 39 alin (4) din Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu completarile si modificarile ulterioare, nerespectarea dispozitiilor privind instruirea lucratorilor din punct de vedere SSM constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei. Potrivit dispoziiilor art. 77 din Normele metodologice de aplicare… Read more »

Masuri de protectie SSM a salariatilor, pe timp de canicula

Posted by & filed under Securitate si sanatate in munca, Toate Categoriile.

  Sanctiune: Conform art. 10 din Ordonanta de urgenta nr. 99 din 29 iunie 2000, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1500 lei la 2500 lei încalcarea prevederilor privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme. Se considera perioade cu temperaturi extreme atunci cand cel putin doua zile consecutiv… Read more »