Posted by & filed under Securitate si sanatate in munca, Toate Categoriile.

 

Sanctiune: Conform art. 10 din Ordonanta de urgenta nr. 99 din 29 iunie 2000, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1500 lei la 2500 lei încalcarea prevederilor privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme.

Se considera perioade cu temperaturi extreme atunci cand cel putin doua zile consecutiv temperaturile depasesc +37°C sau este umiditate foarte mare, conform Ordonantei de urgenta nr. 99 din 29 iunie 2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca.

In aceste perioade angajatorul este obligat sa asigure ventilatia la locul de munca, sa reduca intensitatea si ritmul activitatilor fizice, sa furnizeze 2-4 litri de apa pentru fiecare persoana/schimb, sa asigure dusuri,echipament de protectie sau chiar sa esaloneze ziua de lucru în doua etape: pâna la ora 11:00 si dupa ora 17:00.

Ordonanta de urgenta nr. 99 din 29 iunie 2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca.

Art. 4. – În perioadele cu temperaturi ridicate extreme, în sensul art. 1, angajatorii trebuie sa asigure urmatoarele masuri minimale:
A. Pentru ameliorarea conditiilor de munca:
a) reducerea intensitatii si ritmului activitatilor fizice;
b) asigurarea ventilatiei la locurile de munca;
c) alternarea efortului dinamic cu cel static;
d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenti de aer.
B. Pentru mentinerea starii de sanatate a angajatilor:
a) asigurarea apei minerale adecvate, cate 2-4 litri/persoana/schimb;
b) asigurarea echipamentului individual de protectie;
c) asigurarea de dusuri.

Art. 6. – (1) Angajatorii care nu pot asigura conditiile prevazute la art. 4 si 5 vor lua, de comun acord cu reprezentantii sindicatelor sau cu reprezentantii alesi ai salariatilor, dupa caz, urmatoarele masuri:
a) reducerea duratei zilei de lucru;
b) esalonarea pe doua perioade a zilei de lucru: pana la ora 11,00 si dupa ora 17,00, în cazurile prevazute la art. 4;
c) întreruperea colectiva a lucrului cu asigurarea continuitatii activitatii în locurile în care aceasta nu poate fi întrerupta, potrivit prevederilor legale.
(2) Masurile prevazute la alin. (1) se vor stabili daca temperaturile extreme se mentin pe o perioada de cel putin doua zile consecutiv.
(3) Perioadele de reducere a duratei zilei de lucru, de esalonare a zilei de lucru sau de întrerupere colectiva a lucrului se vor stabili o data cu masurile prevazute la alin. (1).
(4) În unitatile finantate din fonduri bugetare sau extrabugetare masurile prevazute la alin. (1) vor fi stabilite, dupa caz, de ordonatorul de credite sau de conducatorul unitatii.

Art. 8. – Pentru prevenirea unor îmbolnaviri determinate de munca în conditii de temperaturi extreme se vor lua urmatoarele masuri:
a) asigurarea de catre angajator a examenului medical la angajare si a controlului medical periodic, urmarind depistarea precoce a contraindicatiilor pentru munca la temperaturi crescute sau scazute;
b) asigurarea primului ajutor si a transportului la cea mai apropiata unitate sanitara a persoanelor afectate;
c) trecerea, dupa posibilitati, în alte locuri de munca sau reducerea programului de munca pentru persoanele cu afectiuni, care au contraindicatii privind munca la temperaturi extreme.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed