Posted by & filed under Securitate si sanatate in munca, Toate Categoriile.

 

Sanctiune: Potrivit art. 39 alin (4) din Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu completarile si modificarile ulterioare, nerespectarea dispozitiilor privind instruirea lucratorilor din punct de vedere SSM constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Potrivit dispoziiilor art. 77 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor din Legea 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde 3 faze:
a) instruirea introductiv-generala;
b) instruirea la locul de munca;
c) instruirea periodica.

Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006:

Art. 85. – Instruirea introductiv-generala se face de catre:
a) angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca; sau
b) lucratorul desemnat; sau
c) un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie; sau
d) serviciul extern de prevenire si protectie.

Art. 91. – (1) Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca, in grupe de maximum 20 de persoane.
Art. 96. – (1) Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca.
(2) Intervalul dintre doua instruiri periodice va fi stabilit prin instructiuni proprii, in functie de conditiile locului de munca si/sau postului de lucru, si nu va fi mai mare de 6 luni.
(3) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.
(4) Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si prin sondaj de catre angajator/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciile externe de prevenire si protectie, care vor semna fisele de instruire ale lucratorilor, confirmând astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.

Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre angajatorul care şi-a asumat atributiile din domeniul securitatii şi sanatatii in munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protectie/serviciul extern de prevenire şi protective şi aprobate de catre angajator, care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea si va contine in mod obligatoriu demonstratii practice. Intervalul dintre doua instruiri periodice nu va fi mai mare de 6 luni, iar pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.

Nu este stipulata durata instruirii periodice. Aceasta impreuna cu intervalul dintre doua instruiri si periodicitatea verificarii instruirii vor fi stabilite prin instructiuni proprii, in functie de conditiile locului de munca. Se precizeaza in schimb duratele instruiriilor introductiv-generale si la locul de munca care vor fi cel putin de cate 8 ore fiecare.

Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006
Art. 98. Instruirea periodica se face suplimentar celei programate in urmatoarele cazuri:

a) cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare;
b) cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate;
c) la reluarea activitatii dupa accident de munca;
d) la executarea unor lucrari speciale;
e) la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;
f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g) la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

Durata instruirii suplimentare nu va fi mai mica de 8 ore si se stabileste tot prin instructiuni proprii.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed