Posted by & filed under Securitate si sanatate in munca, Toate Categoriile.

 

Sanctiune: Daca nu respectati obligatiile legale referitoare la evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, raspundeti contraventional si puteti fi sanctionat(a) cu amenda de la 3.500 de lei la 7.000 de lei, conform art. 39 alin. (5) din Legea 319/2006.

Lucrarea care sta la baza activitati de prevenire a accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale la locurile de munca il constituie evaluarea riscurilor profesionale. Cu ajutorul evaluarii riscurilor se intocmeste Planul de prevenire de protectie, se stabileste echipamentul individual de protectie necesar fiecarui post de munca etc.

Evaluarea riscurilor se refera la procesul de evaluare a riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, cauzate de pericolele existente la locul de munca pe cele patru componente ale sistemului de munca: mijloace de productie, mediu de munca, sarcina de munca si executant.

Obligatiile angajatorului in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca :

Art. 7. – (1) In cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru:
(3) Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin. (1) si (2) pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

(4) Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, tinand seama de natura activitatilor din intreprindere si/sau unitate, angajatorul are obligatia:
a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca;
b) ca, ulterior evaluarii prevazute la lit. a) si daca este necesar, masurile de prevenire, precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul activitatilor intreprinderii si/sau unitatii respective si la toate nivelurile ierarhice;

Art. 12. – (1) Angajatorul are urmatoarele obligatii:
a) sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;

Pentru a putea discuta despre evaluarea riscurilor profesionale trebuie mai intai sa aflam ce este un risc si care este diferenta intre un risc si un pericol.

Un pericol este orice poate cauza o vatamare. Pericolele pot afecta persoane, proprietati, procese; acestea pot determina accidente si îmbolnaviri, pierderi de productie, deteriorari aleechipamentelor etc.
Riscul profesional se refera la probabilitatea si gravitatea unei vatamari sau îmbolnaviri care apare ca rezultat al expunerii la un pericol.

Exemplu:

Pericol: Este logic ca un cutit folosit de un macelar are proprietatea de a dauna. Exista numeroase cazuri de lucratori care s-au taiat.
Risc: Presupunand ca un lucrator neinstruit si fara experienta (probabilitate) foloseste un cutit si ca acesta nu a primit echipament individual de protectie adecvat, cum ar fi manusi cu zale sau cu fibre anti-taiere (gravitate) etc., atunci probabilitatea, precum si gravitatea unei vatamari, respectiv accident de munca, sunt foarte ridicate.
Evaluarea riscului: Evaluarea riscului este procesul de estimare a celor doua elemente de baza, probabilitate si gravitate, mentionate mai sus. Daca lucratorul va fi instruit, cu siguranta va acorda mai multa atentie si aceasta va reduce probabilitatea unui accident de munca. Daca lucratorul va primi echipament individual de protectie, se va reduce gravitatea unui accident de munca. Ambele masuri vor reduce riscul, dar pericolul în sine va ramane.

Procedura de evaluare a riscurilor profesionale poate fi rezumata dupa cum urmeaza:

  • Identificarea pericolului
  • Eliminarea pericolului daca este rezonabil posibil
  • Analizarea pericolului daca acesta nu poate fi eliminat si evaluarea riscului
  • Luarea de masuri pentru a limita consecintele
  • Supravegherea riscurilor

Metode si instrumente de evaluare a riscurilor


Exista numeroase metode si instrumente de evaluare a riscurilor care sa ajute intreprinderile sa isi evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea angajatilor.

Ele pot fi clasificate in doua mari categorii: metode calitative bazate pe liste de control a riscurilor (check-list-uri) si metode cantitative, mai complexe, care permit stabilirea nivelului de risc pe post de lucru pe baza combinatiei intre gravitatea si frecventa consecintei maxime previzibile a actiunii factorului de risc asupra organismului uman (metoda elaboratǎ in cadrul I.N.C.D.P.M. Bucuresti foarte folosita in Romania).

Alegerea metodei de evaluare depinde de: tipul activitatii si al echipamentelor utilizate, numarul de lucratori implicati, conditiile de munca, caracteristicile particulare ale locului de munca si riscurile specifice.
 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed